Geodetické práce pro stavbu rodinných domů

Plánujete stavbu rodinného domu? Zajistíme kompletní dodávku geodetických prací.

rozsah prací

  • Zaměření podkladu pro vyhotovení projektové dokumentace - polohopisu, výškopisu, zakreslení vlastnických hranic, zakreslení průběhu stávajících inženýrských sítí dle informací od správců.
  • Pokud provádíte rekonstrukci, zaměříme a vyhotovíme stavební výkresy stávajícího stavu objektu.
  • Polohové a výškové osazení objektu, vytyčení tvaru RD na stavební lavičky. Vytyčení komunikací, přípojek inženýrských sítí.
  • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení novostavby, přístavby pro účely kolaudace.
  • Vytyčení vlastnických hranic pro účely stavby oplocení
  • Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic správců.

Postup prací

  •  Pro realizaci prací potřebujeme projektovou dokumentaci ve vhodných formátech, idálně dwg, dgn.

Cena

  • Pro stanovení ceny je nutné nám sdělit rozsah prováděných prací, ideálně zaslat projektovou dokumentaci.

Pro koho jsme pracovali?